Brinker World Sustainability Centre

Het Brinker – World Sustainability Centre is een initiatief van de Provincie Friesland, met de ambitie om over enkele jaren een bezoekerscentrum te situeren in de omgeving van de Afsluitdijk.

Omdat het bezoekerscentrum voorlopig nog niet bestaat, bestond er behoefte aan een online platform waar bezoekers, maar ook investeerders terecht kunnen voor meer informatie over duurzame innovatie in Nederland en de rest van de wereld.

De website heeft dan ook twee functies gekregen: enerzijds verschaft het informatie door actuele nieuwsberichten en een discussieforum, anderzijds geeft het een impressie van het nog-te-bouwen bezoekerscentrum. Ik heb er dan ook voor gekozen om het toekomstbeeld van ‘het Ei’ (het ontwerp van het bezoekerscentrum is gebaseerd op een kievitsei) aan de Afsluitdijk te visualiseren met behulp van 3D modellen en dit als centraal uitgangspunt voor de website te gebruiken. De 3D modellen en animaties zijn aangevuld met videomateriaal en zo laat ambassadeur Ruud Koornstra de bezoeker kennismaken met het virtuele bezoekerscentrum.